БългарскиБългарскиEnglishEnglish
Продукти
Пластмасови палети
Пластмасови бокс палети
Контейнери
Бидони и туби
Каси за хляб и хлебни изделия
Каси за плодове и зеленчуци
Каси за месо и месни продукти
Дървени евро палети
Дървени бокс палети и опаковки
Полипропиленови сепаратори
Кутии от полипропилен
Поликарбонатни плоскости
Прибори за еднократна употреба
Кутии от полипропилен - Тип CS
Тип CS

 Тип CS

- корпус и капак - шприцвани от ПП

- вместимост 50 л и 60 л

- водонепропускливи

- ПЕ плик със самозатягаща се лента

- Съгласно изискванията на международната спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе /ADR/